მიწოდების პოლიტიკა

 • ონლაინ მაღაზია esme.ge ახორციელებს მიწოდებას მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიაზე და მიწოდების საფასური შეადგენს ფიქსირებულ თანხას 5 ლარს
 • თბილისში მიწოდება ხდება სტანდარტულა შეკვეთიდან მე-2 სამუშაო დღეს (გამონაკლის შემთხვევებში ვიტოვებთ უფლებას ერთი სამუშაო დღით გავიხანგრძლივოთ მიწოდების ვადა რასაც გაცნობებთ)
 • რეგიონში მიწოდება ხდება საქართველოს ფოსტის მეშვეობით. იგზავნება შეკვეთიდან მე-2 სამუშაო დღეს და მისამართზე მიდის 2-3 სამუშაო დღეში ( გამონაკლის შემთხვევებში ,,რაც შეიძლება იყოს საქართველოს ფოსტის მხრიდან შეფერხება” შეიძლება გადავადდეს მიწოდება არაუმეტეს 5 დღისა რაც აუცილებლად გეცნობებათ) 

შეცვლა/უკან დაბრუნება

დაბრუნება და გადაცვლა

 • პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ აღწერასა და მის ვიზუალურ მხარეს. პროდუქტის შეცვლა ან უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდან 14 კალენდალური დღის განმავლობაში.
 • პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის დროს პროდუქტს უნდა ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილები და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ინვოისი  და სხვ.). ასევე უნდა ახლდეს ყველა ეტიკეტი.
 • თუ პროდუქტს და პროდუქტის თანმხლებ ნაწილებს/დოკუმენტებს აღენიშნებათ რაიმე სახის ცვლილება, უფლებას ვიტოვებთ ეჭვქვეშ დავაყენოთ მისი ნამდვილობა და შესაბამისად, პროდუქტის დაბრუნების პროცედურა შევაჩეროთ მოკვლევითი და დიაგნოსტიკური სამუშაოების ჩატარებამდე, რაც შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 14 სამუშაო დღისა. მოკვლევისა და დიაგნოსტირების შედეგების საფუძველზე ჩვენ უფლებამოსილი ვართ განვაგრძოთ ან შევწყვიტოთ პროდუქტ/ებ/ის დაბრუნების/შეცვლის პროცედურა.
 • ინტერნეტ მაღაზია არ იბრუნებს და არ ცვლის პროდუქტს იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი აღარ მოგწონთ, საჭიროდ აღარ მიიჩნევთ მის ფლობას, არ ამართლებს თქვენს მოლოდინს და სხვა მსგავსი მიზეზების გამო.
 • დაბრუნების შემთხვევაში თანხა აისახება თქვენს აგარიშზე 30 კალენდალური დღის განმავლობაში.

შეცვლა/უკან დაბრუნების ინსტრუქცია

 • ნივთის დაბრუნების/შეცვლის მიზეზი შეიძლება იყოს მხოლოდ შემდეგი: 
 1. მომხმარებელთან მიტანილი ნივთი არ შეესაბამება შეკვთაში არსებული ნივთის მახასიათებლებს;
 2. ნივთი მისამართზე მოგიტანეს 3 სამუშაო დღის დაგვიანებით;
 3. ნივთი დაზიანდა მიტანის პროცესში (გარეგანი დაზიანებები);
 4. დადასტურდა ტექნიკური წუნი და ვიზუალური დეფექტი;
 • ნივთის ჩაბარებიდან 5 კალენდარულ დღეში უნდა მოგვაწოდოთ ინფორმაცია უკან დასაბრუნებელ ნივთზე დაგვისაბუთოთ მიზეზი, რატომ ხდება დაბრუნება ფოტოთი ან ვიდეოთი საკონტაქტო მონაცემებია ტელ: 579 27 25 87, მეილ: contact@esme.ge ან FB მესენჯერით. 
 • მას შემდეგ რაც დადასტურდება ნივთის შეცვლა/დაბრუნების წინაპირობა, ნივთი უნდა მოვიდეს ჩვენ საწყობში მის:  თბილისი, სამგორის ქუჩა 21.
 • ჩვენ გადავამოწმებთ ნივთს და მოწოდებული ინფორმაციის სიზუსტეს, დადასტურების შემთხვევაში შეგითანხმებთ ნივთი შევცვალოთ თუ თანხა დაგიბრუნოთ.
 • ნივთის ტრანსპორტირების ხარჯებს რასაც გაწევთ ნივთის მიწოდებისთვის ან უკან დაბრუნებისთვის ასანაზღაურებელ თანხად არ ჩაითვლება. 

 

 

TOP

X